Výroční členská schůze

21.02.2011 17:18

 

 

Žatečtí turisté hodnotili

   

 

Ve čtvrtek 20. ledna se sešli Žatečtí turisté na výroční členské schůzi, aby zhodnotili uplynulý rok. Než začalo pracovní jednání, postaraly se o jeho zpestření svým vystoupením děti. Na zobcovou flétnu zahrál Ondřej Kubánek. Po něm zatančila děvčátka, Lucka Metličková a Anetka Theuerová skladbu, kterou tančí se souborem. Tento soubor ve své kategorii obsadil prvé místo na mistrovství světa , které se konalo v loňském roce v Liberci. Na závěr zahrála na příčnou flétnu Andrea Ešlerová. Za svá vystoupení sklidili od přítomných pochvalu a uznání. Poté bylo přistoupeno k pracovnímu jednání. Klub českých turistů uskutečnil v loňském roce dvanáct plánovaných akcí, dva autobusové zájezdy a třicet šest drobných výletů z celkovou účastí 635 osob.Prvý autobusový zájezd se konal na slavný pochod Praha – Prčice. Druhý potom na Úštěcko. Pro účastníky bylo příjemným poznáním starobylá zástavba města Úštěku. Mezi zdařilými pochody byl i třetí pochod, „Procházka městem Žatec“ u kterého hlavní díl práce odvedla p. Hanušová Eva. Návštěva děkanského chrámu se zasvěceným výkladem pana děkana. Možnost vstupu na chůr. Výklad pana Rysky o varhanních nástrojích a nakonec krátký koncert na varhany byly bohatými zážitky pro mnohé účastníky. Pokračováním procházkou pod městskými hradbami ukázala město Žatec trošku jinak. Zde je namístě se zmínit o jedné důležité věci a to jsou finance. V souvislosti s nimi je nutno říci,že dotace od MěÚ jsou významným příspěvkem, které pomáhají k dobré činnosti odboru. Členové výboru svoji práci dělají bezúplatně, ale jsou náklady, které je nutno uhradit.Ať je to příprava tras, cesty na konference, nákup mapových materiálu, telefon a další. Neboť na všechny výdaje zdaleka členské příspěvky nestačí.

Pro letošní rok je opětovně připraven kalendář akcí, který je vyvěšen ve skříňce. Z těchto akcí jsou některé uvedeny i v oblastním kalendáři Ústeckého kraje. Svým způsobem je to propagace našeho město v širším měřítku. Zároveň, tak jako v minulosti, bude snahou odboru o przentaci pořádaných akcí v tisku. KČT není uzavřená společnost a to co dělá je nejen pro členy, ale pro všechny, kteří chtějí prožít hezké chvíle v přírodě a udělat něco pro své zdraví. V závěru jednání byl do funkce předsedy odboru KČT Žatec potvrzen nový předseda pan Bělohlávek Jan. Odstupujícímu předsedovi vyjádřili členové klubu poděkování za práci, kterou pro odbor v uplynulém období vykonal. R.K.

 

Foto:stojící člen je nový předseda.