VIII:ročník-Jarní výšlap

26.03.2011 17:10

 

Žatečtí turisté v sobotu 26.3.2011 uskutečnili již VII. ročník jarního výšlapu pod názvem „Přes dvoje kamenné řady“.V tomto ročníku byly připraveny tři trasy s rozdílnou vzdálenosti a to 15, 25 a 35 km. Každý účastník si tedy mohl zvolit jakou trasu půjde. Celkový počet účastníků byl 43 osob.Zúčastnili se turisté z Kralovic, Prahy, Litvínova, Kadaně Klášterce a Žatce. Všichni velmi dobře hodnotili připravené trasy, i když většina účastníků šla tu nejkratší. K dobrému průběhu celé akce přispěla nejen práce organizátorů, ale ochota pomoci i nezúčastněných lidí. V prvé řadě je třeba vyzdvihnout pomoc starostky obce Deštnice paní Bartošové a jejího manžela. Paní starostka nejen, že poskytla místnost ve které mohli pořadatelé důstojně přivítat účastníky pochodu a ve které byl start a cíl. Mimo to poskytla pro účastníky jako suvenýry pohlednice a odznaky obce. Její manžel se po celý den staral o teplo v místnosti, kde byli organizátoři.Pro výbor KČT byl zájem paní starostky velmi příjemným zážitkem. Tímto bychom jí i jejímu manželovi chtěli vyjádřit hluboké poděkování.Zároveň tlumočit i poděkování účastníků za suvenýry. O zájmu nezúčastněných lidí vypovídá i další episodka. Na trasách pochodu byla kontrolní stanoviště. První kontrolní stanoviště u hájovny na „Novém světě“bylo obsazeno dvěmi členkami. K těm přišla pani z toho domu a protože den nebyl nejteplejší, nabídla jim nejen teplý čaj, ale dovolila rozdělat ohníček na svém pozemku. Rovněž té paní patří naše poděkování. Je velmi příjemné, že se najdou tací lidé, kteří sami, bez očekávání nějakého osobního prospěchu se přičiní a pomohou. Závěrem poděkování patří i organizátorům , kterým je odměnou účast členů i nečlenů na pořádané akci.Je to radost z dobře vykonané práce. R.K