Velikonoční pochod

06.04.2015 08:23
Start: žel. zastávka Louny-město  8:23 
Trasa: pěší turistika 12 km
Kontakt: V. Samková, tel.: 721381053

 

 ODBOR KČT ŽATEC POŘÁDÁ 

 

       DNE 6.4.2015

 

  Velikonoční pochod

 

 

     Na Nový Hrad

 

Trasa pochodu: Louny – Jimlín – Nový Hrad – Louny 12 km

Start : 8.23 hod. Louny město Doprava: vlak – Žatec hl. nádraží Odj. 7.35 hod.

Příj. 7.-50 hod. Postoloprty

Odj. 8.11 hod. Postoloprty

Příj. 8.23 hod. Louny město

Zpět vlakem : Louny město Odj. 13.35 15.35 17.35 19.35

Postoloprty Příj. 13.47 15.47 17.47 19.47

Postoloprty Odj. 14.03 16.03 18.03 20.03

Žatec hl. nádraží Příj. 14.17 16.17 18.17 20.17

 

Jimlín Odj. 12.06 14.06 16.06

Louny město Příj. 12.13 14.13 16.13

 

Popis trasy: Od žel. stanice se vydáme vpravo po ČTZ. Přejdeme koleje a pokračujeme stále po ČTZ za město. Tam se cesta stáčí vpravo.Přejdeme nadchodem hlavní silnici a dojdeme na rozcestí „U Vodárny“. Zde odbočí ČTZ vlevo a my pokračujeme dále po MTZ. Projdeme obcí Zeměchy, mineme žst. Jimlín a po dlážděné cestě dojdeme na zámek „Nový Hrad“. Návrat do Loun je stejnou cestou a nebo lze použít vlakový spoj.

Jimlín zemědělská obec nad potokem Hasina, doložená od r.1267. Okolní krajině dominuje pozdně gotický „Nový Hrad“, postavený Albrechtem z Kolovrat a Bezdružic v L.1465 – 1474. Odtud potom vzešel rod Novohradských z Kolovrat. Po r. 1573 ovšem zdejší panství měnilo majitele a bylo zpustošeno ve třicetileté válce. V L. 1767 – 1924 Drželi „Nový Hrad“ se dvory Schwarzenberkové. Hradní areál je stavebně velmi členitý, má tři nádvoří a vykazuje slohový vývoj od 13. Stl. až po nápadnou barokní věž s cibulovou bání.Při komplexu je barokní sýpka, kaple a socha.Další kaple a skulptury nalezneme ve vsi. Dnes je zámek krásně opraven a konají se zde během celého roku různé slavnosti a tak přiláká hodně návštěvníků.

Všichni účastníci mají úrazové pojištění po dobu konání akce. Členové KČT jsou pojištěni i během organizované dopravy na akci a z ní.

Kontakt: p. Samková tel: 721 381 053 

Příjemně prožitý den přeje výbor.