Poslední podzimní pochod

10.11.2018 07:21

           

Start:  Pšov 13 hodin
Trasa: PT 9 km
Kontakt: Samková V., tel.: 721 381 053

 

                  KČT, ODBOR ŽATEC

 

    pořádá Poslední podzimní pochod

 

    na trase Pšov- Rubín-Podbořany v délce 9 km.

 

      v sobotu 10.11.2018 na který zve

 

          všechny příznivce turistiky

 

 

Start: 13.00 hod. Pšov

Doprava: Autobus z nádraží Žatec odj. 12.33 hod.

Pšov přij. 13.00 hod

Zpět: vlak – Podbořany odj. 15.35 17.35 19.35 hod.

Žatec přij. 15.59 17.59 19.59 hod.

Popis trasy: z obce Pšov půjdeme asi 1.5 km po silnici do Dolánek.Zde odbočíme vlevo k vrchu Rubín kde se nachází nově postavená rozhledna. Pokračujeme podél Doláneckého potoka po cyklotrase do Podbořan.

 

Pšov: v obci pozdně barokní kostel sv. Kříže a Všech svatých z r. 1767, upraven novobarokně v r. 1904. U kostela socha P. Marie z r.1700 a na návsi socha sv. Floriána. Rubín: významný krajinný prvek ( 50 ha,registr od r.1993 ). V lokalitě výskyt teplomilných rostlin a archeologické naleziště. Hradiště osídlené od eneolitu do doby hradištní. Hradiště bylo na východní straně opevněno trojitým valem. Výzkumy prováděné od konce 19. Stol. Hlavní výzkumy ve 30 letech 20 stol. V letech 1970 – 71 výzkumy revizní.Nálezy z pozdní doby halštatské a starého laténu (5 – 4 stol před n.l.) – prosté hliněné valy. Na nich Slované v 10 – 11 stol. Postavili kamenné zdi. V té době zde bylo pravděpodobně středisko Lučanů – nálezy koňských ostruhů – avarské typy.