Poslední Podzimní Pochod

11.11.2017 13:37

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ odbor ŽATEC

Pořádá dne 11. 11. 2017

Poslední Podzimní Pochod

Trasa pochodu: Blatno u Jesenice Tis – Uhlířská louka Skalní město – Žihle – 13km 

Start: 9.00 hod.Blatno nádraží

 Doprava: vlakem – hl.nádraží ČD Žatec 7.52 hod. Blatno 8.44 hod.

Zpět: vlak Žihle odj. 12.58 14.58 16.58 hod.

Žatec přij. 13.59 15.59 17.59 hod.

 

Popis trasy: Od nádraží ČD se vydáme po ČTZ k rozcestníku umístěného v obci u obchodu,

který nás nasměruje na 1.5 km vzdálený Blatenský svah. 

Vystoupáme strmý svah a pokračujeme po ČTZ trasou,

 kde nás budou provázet romantická zákoutí s žulovými kameny.

Projdeme obec Tis (možnost občerstvení v restauraci ), 

Sklárnu – rekreační objekt , k rozcestníku na Uhlířské louce ( 8 km ).

Zde odbočíme vlevo na ŽTZ, 

která nás dovede k PP U – Lomu, U – Báby .Na trase si prohlédneme „Skalní město“ Viklan, 

žulový balvan Bába- 4m.vysoký, Dědek 6m. vysoký a 12 m.široký.ŽTZ nás dovede do Žihle,

 kde je možnost posedět v místní retauraci.

Blatno: Uprostřed návsi barokní kostel sv.Michaela z 2 pol.18. stol.

 Blatenský svah: strmá žulová stráň vyhlášená přírodní rezervací v r. 1934 

Tis: kostel sv.Kříže. Původně gotický ze 14.stol. přestavěn barokně v r.1788. 

Dnes rekreační obec. Východně od obce památné stromy – stoleté lípy. Sklárna: rekreační středisko a 

stálá škola v přírodě na místě sklárny patřící k chýšskému panství.

 Pracovala v l.1825 – 1907. V r.1994 zřízená okružní NS v délce 6 km. 

Žihle: v l.1238 - 1448 náležela k plaskému klášteru.Po r.1268 již jako městečko.

 Renesanční zámeček postaven v l. 1559 – 1600. 

Úpravy kolem r.1700. Barokní kostel sv. Václava z r. 1731.

 Hřbitovní kostel sv. Filipa a Jakuba je z r.1776. Památník obětí fašismu z r. 1972 u hrobu 273 vězňů, 

kteří zde zahynuli při pochodu smrti v r. 1945.

 

Kontakt: Samková V. tel: 721 381 053 Zve výbor odboru KČT Žatec