Pochod Hájka z Libočan

24.06.2017 08:00

Pochod Hájka z Libočan: Společná akce s OU Libočany

Start: 8 – 11 hod., trasy PT a CT dle propozic

Kontakt: Bělohlávek J., tel: 602 428 549