Po NS Pod Vysokým Ostrým na hrad Střekov

11.06.2016 07:25
Start:  
   
Kontakt: Jan Bělohlávek, tel.: 602428549, kct-zatec@seznam.cz

KČT, odbor Žatec pořádá v sobotu 11.června turistickou akci

 

Po NS Pod Vysokým Ostrým na hrad Střekov

 

Sraz na hl. nádraží ČD Žatec v 7:25 hod. Předpokládaný návrat kolem 20 hodiny.

Trasa 10 km TP vede z Brné od zastávky trolejbusu Průčelskou roklí na Vysoký Ostrý

(587 n.m.). Je to dominantní vrch v Českém středohoří nad Ústím nad Labem. Na skalní vyvýšenině zřízena vyhlídková plošina, ze které je jeden z nejhezčích výhledů v Českém Středohoří. Z Vysokého Ostrého půjdeme přes Novou ves na hrad Střekov. A odtud

se půjdeme na Střekovskou vyhlídku u Novosedlického nám. kde je cíl akce.

Cena dopravy včetně startovného a pojištění během akce (členové KČT i během přepravy

na akci) činí 60 Kč pro členy KČT, odbor Žatec, členy KČT 11O Kč a 130 Kč pro ostatní. Vlastníci In karty - startovné 30 Kč (pojištění a rodilý průvodce) s tím, že si budou platit MHD v Ústí n/L. Přihlášky do 27.5. posílejte E-mailem nebo SMS Janu Bělohlávkovi a od 30.5. až 3.6. a 6. až 9.6. od 14 do17 hodin je přijímá v pokladně městského divadla v Žatci paní Kochová, tel.: 723342496 a kde také všichni přihlášení zaplatí poplatek za dopravu. Přihláška je platná po zaplacení poplatku za dopravu, který je nevratný.

 

Kontakt: Jan Bělohlávek, tel.č.: 602428549, kct-zatec@seznam.cz

 

 

Srdečně zve výbor odboru