Od Pokliček ke Kokořínu

21.05.2016 08:00
Start:  Mšeno 9,45 hod.
Trasy: PT 11 km a delší
Kontakt: R. Kadeřábek, tel.: 723543562

 

OKČT Žatec pořádá dne

 

21.5.2016

 

Pochod pod názvem

 

Od Pokliček ke Kokořínu

 

 

 

Start: Mšeno: Odvoz na start bude

uskutečněn autobusem. 

Odjezd Žatec Zvon 8:00 hod. , Žatec nádr. ČD 8:05 hod..

Trasa 11km.Od startu se půjde po MTZ .

Projdeme tzv.“ Švédský val“. Dále pokračuje

trasa kolem balvanu „Obří hlava a Žába“ .

Následně dojdeme ke skalnímu útvaru

Pokličky“ 4,5 km .Odtud sejdeme na rozcestí

a pokračujeme vlevo po ČTZ až ku hradu Kokořín.

Při jeho prohlídce se můžeme projít po části hradeb.

Odtud trasa pochodu pokračuje po ZTZ přes

Obec Sedlec do Mšena, kde nás bude očeká-

vat autobus.Pro náročnější chodce budou při-

praveny informace o dalších možných trasách.

 

Přihlášky přijímá paní Kochová v pokladně

Městského divadla pondělí – pátek od 14 do 17 hod. 

Přihláška je závazná a platná až

po zaplacení poplatku, který je nevratný!

Cena: děti á 100 Kč. Členové KČT Žatec á 150 Kč. Ostatní á 200 Kč.

 

Kontakt: Kadeřábek R. Tel: 723 543 562 

 

Srdečně zve výbor OKČT Žatec