Historie žateckých parků

13.04.2013 13:00
Start: 13.4. 13:00 před Regionálním muzeem K.A.Polánka
Trasa: max.5 km
Kontakt: Bělohlávek 602428549

                         Dne 13. dubna pořádá OKČT Žatec

          společnou akci s Regionálním muzeem K.A.Polánka v Žatci

                Historie žateckých parků

Začneme ve vestibulu muzea kde se seznámíme s historií žateckých parků na připravených panelech a pak se s panem Holštajnem vydáme na procházku do parku s ukázkami vzácných dřevin, které zde rostou. Potom se vydáme ulicí Studenskou a Dukelskou na židovský hřbitov, který si budeme moci v rámci této akce prohlédnout. Na zpět půjdeme ulicí Pražskou kde si ještě prohlédneme nově zrekonstruovanou zahradu u bývalého kapucínského kláštera. Budeme pokračovat Komenského alejí a v půl čtvrté se sejdeme u kašny naproti evangelickému kostelu a zde nám Eva Hanušová připomene 10. výročí opětovného založení našeho odboru KČT a výsadbu stromu na počest tohoto výročí. Na konci pochodu nás čeká v restauraci Václavka dort a posezení nám zpříjemní harmonikář František.

pozvánka Historie parků.doc (619,5 kB)