Uskutečněné akce

Výroční členská schůze

24.01.2012 18:00

 Výroční členská schůze

Turisté hodnotili.

V minulých dnech žatečtí turisté uskutečnili výroční členskou schůzi na které hodnotili práci a činnost za uplynulý rok. Jak vyplynulo z přednesených zpráv, lze říci, že si počínali dobře. Vyplývá to i z výčtu uskutečněných akcí, kterých plánovaných se uskutečnilo dvanáct a dalších třicet čtyři uskutečněných našimi členkami. Z tohoto počtu byly dvě akce autobusové. Celková účast byla 554 osob. Žatečtí turisté se zúčastňují i akcí, které pořádají jiné odbory KČT. S tím je spojen i problém dopravní obslužnosti a možnost návštěvy turisticky zajímavých oblastí. Ať jsou to Krušné hory nebo oblast Kounovska. V sobotu a neděli jsou tyto oblasti téměř nedostupné. Zrušené vlakové spoje a nenavazující autobusové spoje neumožňují pořádání akcí v těchto oblastech bez zajištění dopravy na vlastní náklady. Protože akce se plánují téměř s ročním předstihem, pak zrušení dopravních spojů je téměř totožné se zrušením plánované akce. To potvrzuje i plánovaný celostátní pochod „Jarní výšlap“ zahrnutý do celostátní akce „Dvoustovka“. Zde pořadateli O KČT Žatec nezbývá, než zajistit náhradní autobusovou dopravu k odvozu účastníků ze Žatce hl. nádraží do místa startu Deštnice. Opětovně zde vyvstává otázka finanční úhrady objednaného autobusu. Jestli jej využije deset nebo padesát osob musí se uhradit. V této souvislosti a nejen v té, opětovně zaznělo poděkování MěÚ Žatec za poskytované dotace. I když se nejedná o horentní sumu je tato částka významnou položkou v hospodaření odboru. Mimo další pokračuje odbor k udělování malé pozornosti při jubilejních výročích svých členů ( 70 a více). Při příležitosti konání VČS předal předseda výboru O KČT pan Bělohlávek „ Čestné uznání“ za dlouholetou a záslužnou práci pro turistiku panu RNDr.Vladimíru Theuerovi

Dále bylo hovořeno o plánovaných akcích pro letošní rok a o možnostech víkendového pobytu na chatě v Krušných horách což je právě ve spojitosti s nemožnosti se dopravit v tyto dny do prostoru Krušných hor. Hovořilo se i o dalších otázkách souvisejících s turistikou a možnostmi našeho odboru KČT. Celá atmosféra výroční členské schůze proběhla v aktivní a příjemné atmosféře ke které nemalou měrou přispělo i příjemné prostředí restaurace Václavka za což výbor vyjadřuje poděkování majitelce paní Kadlecové. Závěr schůze byl zpestřen vystoupením Ondry Kubánka hrou na flétnu. I po skončení plánovaného programu zůstala řada členů v družné diskusi. R.K

 

Předání „ Čestného uznání“ panu Theuerovi předsedou KČT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záznamy: 5 - 5 ze 16
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>