Velikonoční pochod na Rubín

17.04.2017 13:00
Start: Pšov 13,00 hodin
Trasa:  7 km
Kontakt: p. Samková, tel.: 728381053

KČT, odbor Žatec pořádá v pondělí 17. dubna turistickou akci

 

 Velikonoční pochod na Rubín

Start : Pšov 13,00 hodin

Popis trasy: Z obce Pšov půjdeme asi 1,5 km. po silnici do Dolánek. Zde odbočíme vlevo k vrchu Rubín a pokračujeme podél Dolanského potoka po cyklotrase do Podbořan.

Pšov: V obci pozdně barokní kostel sv. Kříže a všech svatých z r. 1767 upravován novobarokně v r.1904 U kostela socha P.Marie z r. 1700 a na návsi socha sv.Floriána.

Rubín: Významný krajinný prvek ( 50 ha,registr od r.1993 ).V lokalitě výskyt teplomilných rostlin a archeologické naleziště. Hradiště osídlené od eneolitu do doby hradištní. Hradiště bylo na východní straně opevněného trojitým valem. Výzkumy prováděné od konce 19.století. Hlavní výzkumy ve 30 letech 20 století.

V letech 1970 – 71 výzkumy revizní. Nálezy z pozdní doby halštatské a starého latenu (5- 4 stol.př.n.l.) – prosté hliněné valy. Na nich Slované postavili kamenné zdi. V té době zde bylo pravděpodobně středisko Lučanů – nálezy koňských ostruhů – avarské typy.

Kontakt: p.Samková tel: 723 381 053