Turistika v Žatci

12.03.2011 09:01

 

 

Vážení přátele turistiky a přírody. Mnozí z vás by si rádi vyšli do přírody mimo Žatec.Někteří však neví kam, jak se tam nejlépe dostat a nakonec samotným se ani nechce. Tyto otázky však můžete najít již vyřešené na několika mediálních místech. V prvé řadě je to vývěsní skříňka odboru KČT Žatec, která je umístěná na druhé straně mapy Žatce na Kruhovém náměstí.Další informace poskytuje nově zavedená web adresa KČT. Ta je: www.kct-zatec.webnode.cz. S ní je zároveň spojená emailová adresa: kct-zatec@seznam.cz. Na web adrese lze vstupem na složku „Kniha návštěv“ zadat dotaz, návrh nebo připomínku. To samé lze na výše uvedené emailové adrese. V neposlední řadě jsou pořádané akce zveřejňovány v tisku – Žatecký týdeník a Žatecké noviny. V tisku však nejsou mnohá aktuální sděleni. Jako další pochody mimo plán, akce pořádané jinými odbory a to jak místní, tak oblastní i celostátní. Volba pochodů je rovněž prováděná s ohledem na dopravní dostupnost a dobu cesty. Samozřejmě, že všechny pořádané akce nejsou jen pro členy KČT, ale i pro širokou veřejnost všech věkových skupin. Kdo se tedy chce podívat do přírody a na chvíli opustit koloběh všedností má možnost si vybrat z nabídek uvedených ve vývěsní skříňce. Co se týče vzdálenosti, které jsou uváděny u jednotlivých akcí, je třeba si uvědomit, že na to máme téměř celý den a ujít 4 km za hodinu není nad naše možnosti. Nikdo se rovněž nemusí bát, že by zabloudil, nebo zůstal někde ztracen. Vždy jsou přítomní zkušení turisté, kteří berou ohled na ty pomalejší. V neposlední řadě se zde setkáte s lidmi stejného zaměření. Můžete si s nimi popovídat o společných zájmech. Někdo může mít námitku, že určitou trasu jsme již absolvovali rovněž neobstojí. Každá má své kouzlo v daném čase. Každá se jde za jiného počasí, v jiné roční době a v jiném měsíci. To co uvidíme v prosinci, neuvidíme v květnu a opačně. Chce to prostě nehledat příčiny proč nemohu, ale hledat jak to udělat, abych se zúčastnil. Chodí lidé v létech, ne zcela zdraví i pracovně vytížení.Jedno však u nich převládá – a to chci!

Ještě jednou tedy kde hledat informace.

Vývěsní skříňka na Kruhovém náměstí , web adresa: www.kct-zatec.webnode.cz, tisk: Žatecké noviny, Žatecký týdeník, Deník Lučan a Infocentrum .

Vážení , dopřejte svému tělu trošku pohybu ve volné přírodě. Vždyť nejpřirozenější pohyb člověka je chůze. A tak se řiďte hesle: V zdravém těle – zdravý duch.

R.K.