Nové webové stránky KČT oblast Ústecký kraj

28.04.2012 02:31
Nové.webové stránky

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ

Vážení přátelé, turisté!

Po delším období, které bylo plné problémů s fungováním webových stránek,
máme pro Vás radostnou zprávu, že se, věřím, konečně blýská na lepší časy a že na těchto stránkách budete již brzy nacházet aktuální, zajímavé a užitečné informace, které Vám usnadní činnost v jednotlivých odborech a které snad napomohou i tomu, aby se o naší činnosti  dověděla široká veřejnost a přivedla do našich řad nové zájemce o turistiku.

Mgr.Tomáš Tkáč

místopředseda oblastního výboru KČT-oblast Ústecký kraj

 

https://www.kct-uk.cz/