Historie našeho klubu

16.12.2013 16:58

 

Zakládající členové:

Roman Daniš nar. 19.11.1951 zemřel 26.8.2008

Dalimil Krejčí nar. 5.4.1941 zemřel 23.2.2009

Eva Hanušová nar. 6.9.1941

Jana Kochová nar. 25.9.1945

Oldřich Pištělák nar. 16.11.1952

Richard Kadeřábek nar. 1.5.1939

Marie Adamcová nar. 26.6.1953

 

23.1.2003 na ustavující schůzi v objektu TJ Šroubárny v Žatci, byl založen Klub českých turistů Žatec. 

V diskuzi padaly různé návrhy na pojmenování typu Lučan, Ohře, Chmel či dokonce Homolupulus, 

nakonec zvítězil prostý název, Klub českých turistů Žatec.

Při založení měl náš odbor 19 členů.

Snaha žateckých turistů opět se sdružit, vyvrcholil koncem října 2002, kdy se několik příznivců pohybu

 v přírodě dohodlo a prohlásili ustanovení Klubu českých turistů Žatec k l. lednu 2003.

 Hlavní iniciátor – Roman Daniš, spolu s Evou Hanušovou, Janou Kochovou, Oldřichem Pištělákem,

 Dalimilem Krejčím, Richardem Kadeřábkem a Marií Adamcovou.

Významní členové – Roman Daniš nar. 19.11.1951 zemřel 26.8.2008, dlouholetý aktivní

turista a organizátor, byl zakladatelem KČT Žatec a jeho prvním předsedou.

Dalimil Krejčí nar. 5.4.1941 zemřel 23.2.2009, dlouholetý aktivní turista a organizátor pochodů, 

byl u zrodu KČT Žatec a jeho prvním místopředsedou.

Rudolf Forman nar. 16.8.1937 zemřel 9.9.2006, člen KČT Žatec od jeho založení, v r. 2005 zvolen revizorem. 

Byl výborný organizátor, zajišťoval prohlídky vodních děl v našem okolí i s odborným výkladem. 

Jeho akce se setkaly s velkým zájmem veřejnosti.

Richard Kadeřábek nar. 1.5.1939, dlouholetý aktivní turista a organizátor. Zakládající člen KČT Žatec, 

od r. 2005 do r.2011 jeho ředsedou. Za svou činnost obdržel uznání III. stupně.

 

28.-31.7.2005 při konání Mezinárodního setkání turistů – 9. světové turistické olympiády v Plzni, 

se za žatecký klub zúčastnily a aktivně podílely na organizaci paní Hanušová Eva a Vobrová Věra.

V roce 2010 měl náš odbor 54 členů.

Kroniku vede od roku 2003 Samek Jaroslav, člen KČT Žatec.